תפריט

דע את זכויותיך בדיני עבודה – איך מוכיחים זכאות לשעות נוספות / עו"ד אבי מור יוסף

ככלל, מעסיק חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית, ובו יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות.

לכן, הנטל להפריך טענות עובד לגבי עבודה בשעות נוספות יוטל על המעסיק שחייב לנהל רישום בדבר שעות עבודה כדין ודי לעובד לטעון לגבי מתכונת העסקה בה היה זכאי לקבל תשלום עבור שעות נוספות.

כלומר, ככל שאין תיעוד לשעות העבודה, וגם כאשר אין בידי העובד ראיות לביצוע שעות נוספות בפועל, אם העובד יתאר בפני בית הדין לעבודה גרסא עובדתית אמינה לגבי דפוס השעות בהן הוא הועסק הוא יהיה זכאי לקבלת פיצוי בגין תשלום שעות נוספות ובתנאי שלא יהיו בידי המעסיק ראיות לסתור את טענות העובד.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי היעדר הצורך להציג ראיות פוזיטיביות על שעות נוספות מצד העובד נכון לגבי מספר שעות נוספות שאינו עולה על חמש עשרה שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות חודשיות וככל שהעובד טוען שעבד יותר שעות עליו להביא ראיות לגבי השעות שמעבר לכך.

עקרון חשוב זה לגבי הוכחות שעות העבודה בא לידי ביטוי גם בפסיקה המעודכנת של בית הדין הארצי לעבודה בעניין עע (ארצי) 31492-11-20 דוד זגרון – Asoum Dalifi Nimeri Elfaki שניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה ביום 29/06/2021 בו נקבע כי :

"על כן, נדרש שהמעסיק ירים את הנטל להוכיח שלא בוצעה עבודה בשעות נוספות. כפי שצוין בעניין ריעני ובפסיקה נוספת, יכול ונטל זה יורם "בין מחמת ראיות שהניח [המעסיק] ובין מחמת שגרסת העובד בדבר עבודה בשעות נוספות נמצאה בלתי מהימנה כך שבית הדין אינו סומך עליה". אכן, נדרש כי העובד יציג בתצהיר (או בעדותו הראשית) גרסה ביחס לביצוע עבודה בשעות נוספות ואינו יכול לטעון על דרך הסתם, אולם הוא אינו נדרש לפרט את המועדים והיקף עבודתו בשעות נוספות בכל מועד, ואינו נדרש להציג ראיות בכתב או רישום כלשהו [ע"ע (ארצי) 18024-12-18 אביחסרה – זכאי [פורסם בנבו] (19.5.2019)].

חשוב לדעת שככלל מעסיק אינו יכול לשלם לעובד שכר גלובאלי המגלם בתוכו שעות נוספות ועליו לבצע מעקב אחר שעות העבודה ולשלם לעובד בנפרד עבור שעות נוספות (להבדיל משתלום שעות נוספות גלובאליות).

למעשה, קיימת פסיקה לפיה גם אם העובד חתם על הסכמה לפיה השכר שלו יהיה שכר גלובאלי כולל תשלום על שעות נוספות אין כל ערך להסכמה זו כיוון שהיא נוגדת את מטרת חוק שעות עבודה ומנוחה ועל המעסיק יהיה לשלם הפרשים לעובד בגין אי תשלום שעות נוספות.

**התכנים נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין**

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

עוד בנושא

זקוקים לטיפול משפטי? השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם 

דילוג לתוכן