תפריט

גמר חשבון לעובד שפוטר

סיום העסקת עובד אינו עניין של מה בכך. דיני עבודה, אותו קובץ חוקים העוסק כולו בתחום יחסי עובד- מעביד נועדו לבנות מעטפת הגנה מקיפה עבור עובד, בין היתר עובד הנמצא בהליך פיטורין. במקרה של סיום העסקה ביוזמת המעסיק, לרוב מתקיים שימוע בו ניתנת הזדמנות לעובד לומר את דבריו, וסופו יהיה גמר חשבון לעובד שפוטר, תשלום שכר אחרון, הפרשי זכויות סוציאליות ותשלום פיצויים. גם במקרה שהעובד התפטר הוא בדרך כלל זכאי לגמר חשבון שיכלול תשלום שכר אחרון, הפרשי זכויות סוציאליות ותשלום, בדרך כלל חלקי, של פיצויים. במקרים רבים עובדים אינם מודעים לכל הזכויות שמקנה להם החוק בנושא גמר חשבון. כאשר עולות ספקות לגבי התנהלות המעסיק או כאשר למועסק ישנן טענות שלא בצדק, חשוב לפנות לעורך דין מקצועי כדי לוודא שכל הזכויות מיושמות ומוגנות.

פוטרת? וודא ששילמו לך

תהליך גמר חשבון לעובד שפוטר

אחרי תום הליכי השימוע וקבלת החלטה לגבי פיטורים, מגיע שלב גמר חשבון לעובד שפוטר. תהליך גמר חשבון לעובד שפוטר כולל תשלום שכר, הפרשי תשלום זכויות כגון הבראה, תשלום פדיון חופשה ככל שלעובד נותרה יתרת ימי חופשה שטרם מומשה, קיזוז חובות ככל שישנן, תשלום פיצוי פיטורים ועוד. אם ישנו מצב של הלנת כספים אלו מעבר למותר בחוק הדבר יכול להיות כרוך בתוספת פיצוי הלנה, או לכל הפחות ריבית והצמדה על כל יום שחלף. חשוב גם לעובד וגם למעביד לדעת את העובדות הללו כדי למנוע עוגמת נפש משני הצדדים.

ככלל, גובה הפיצויים יהיה כשכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק, או באותו מקום עבודה. יחד עם זאת, כאשר ישנם הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי ייתכנו פיצויים גבוהים יותר ולכן מומלץ לבחון כל מקרה לגופו.

בנוסף חשוב לדעת שגם עובדים שביקשו לסיים את העסקה מיוזמתם זכאים לפיצוי פיטורים חלקיים וקיימים מקרים רבים בהם אף זכאים העובדים לפיצוי פיטורים מלאים ואף מוגדלים בהתאם לחוזי העסקה או הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רלוונטיים.

פיצויי פיטורים מחושבים על פי חלקי השכר הרגיל של העובד כגון שכר יסוד, תוספת ותק, עמלות, פרמיות ולעיתים גם בונוסים (ככל שהם חלק קבוע בשכרו של העובד).

מעבר לכך, פסיקת בתי הדין לעבודה קבעה כי במקרה בו השתנתה באופן מהותי צורת העסקה במשך תקופת העבודה אצל אותו מעסיק הדרך הנכונה לחישוב פיצויי הפיטורים היא חישוב של פיצויי הפיטורים בגין כל אחת מתקופות ההעסקה. ישנם דברים נוספים שיש לקחת בחשבון כמו האם חלו שינויים בגובה השכר ובהיקף המשרה.

המועד לביצוע התשלומים

תשלום השכר האחרון צריך להיעשות בתאריך הקבוע המקובל לתשלום החודשי. בדרך כלל, כספי פיצויים או חלקם הגדול עשויים להיות מועברים לעובד דרך חברת הביטוח הפנסיוני אם הופרשו דרך קבע ועל העובד לקבל מהמעסיק את הטפסים הרלוונטיים לצורך שחרור הכספים לטובתו (טפסים אלו יכולים לכלול גם את עניין השלמת פיצוי הפיטורים על ידי המעסיק), אולם במידה ולא הופרשו, ככלל תשלום כספי הפיצויים צריך להיות מועבר על ידי המעסיק לעובד עד חמישה עשר יום מתאריך סיום ההעסקה (אחרת מדובר בהלנת פיצוי הפיטורים).

משרד עורכי דין מור יוסף ושות' בהובלתו של עו"ד אבי מור יוסף מלווה מזה שנים רבות מעסיקים ומועסקים בהליכי סיום העסקה והתחשבנות בנוגע לגמר חשבון.

**התכנים נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין**

גמר חשבון לעובד שפוטר
השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

זקוקים לטיפול משפטי? השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם 

דילוג לתוכן