תפריט

דע את זכויותיך בדיני עבודה – טופס הודעה לעובד והצגת תנאי העבודה / עו"ד אבי מור יוסף

למרבה הצער, בחברה הישראלית ככלל אין דרישה בדין להעסקת עובד באמצעות הסכם עבודה חתום ולכן קיימים עובדים רבים המועסקים ללא הסכם עבודה.

בפועל, למעסיק קיימת חובה להציג לעובד את תנאי עבודתו גם אם הוא אינו מוחתם על חוזה מפורט באמצעות מסירת טופס הודעה בהתאם לתבנית הקבועה בחוק. בין הפרטים שהמעסיק מחויב לפרט בהודעה:

  • זהות המעסיק וזהות העובד;
  • תאריך תחילת עבודה;
  • תיאור עיקרי התפקיד;
  • ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;
  • סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר (למעט במקרים בהם שכר עבודת העובד הוא על פי דירוג בהסכם קיבוצי);
  • אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד;
  • יום המנוחה השבועי של העובד;
  • סוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעסיק מעביר בפועל את התשלומים האמורים (אם התחיל מעסיק להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד);

פרטי ארגון העובדים שהוא צד להסכם קיבוצי החל על המעסיק.

מעסיק המפר את חובתו למסור הודעה לעובד כדין מסתכן בסנקציה פלילית. בנוסף, עובד זכאי לתבוע ממנו פיצוי בסכום של עד 15,000 ₪ אם יצליח להוכיח שהמעסיק לא מסר לו ביודעין את ההודעה לעובד.

בנוסף, אי מסירת טופס הודעה לעובד יכולה להיות גם משמעותית לעניין העברת נטל ההוכחה אל המעסיק בהוכחת תנאי העסקה במקרה של תביעה שהוגשה על ידי העובד.

**התכנים נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין**

תשלום על הפסקה בעבודה
השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

עוד בנושא

זקוקים לטיפול משפטי? השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם 

דילוג לתוכן