תפריט

דע את זכויותיך בדיני עבודה – על המעסיק מוטלת חובה לעצב את סביבת העבודה כך שתנאי העבודה יאפשרו ביצוע העבודה בישיבה / עו"ד אבי מור יוסף:

עובד זכאי לתשלום שעות נוספות עלבניגוד לחשיבה המקובלת, חוק הזכות לעבודה בישיבה חל ככלל בכל מקומות העבודה (למעט מספר מועט של מקומות המנויים בפקודת הבטיחות בעבודה שהוחרגו ממנו) ולא רק לגבי סופרמרקטים.

גם היום, שנים רבות לאחר כניסת חוק הזכות לעבודה בישיבה לתוקף, קיימים מקומות עבודה רבים (במיוחד מקומות עבודה בהם מועסקים צעירים כגון ברמנים, טבחים, עובדי מלונאות, מוכרי בגדים ועוד), שאינם עומדים בתנאי הדין לעניין הזכות לעבודה בישיבה.

בהתאם לחוק הזכות לעבודה בישיבה, חובת המעסיק היא להעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ואסור לו למנוע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעסיק שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה.

בהתאם, בהליך שניהל משרדנו נגד רשת האופנה רנואר (תצ (ת"א) 31277-07-19 סתיו בן זקן – רנואר רשת חנויות אופנה בע"מ), בו אושרה תובענה ייצוגית נגד רשת האופנה, נקבע כי החובה היא להעמיד לרשות העובד "מושב עבודה" במתחם בו הוא עובד ומבצע את עבודתו השוטפת ולא במקומות שאינם יכולים לשמש את העובד במסגרת עבודתו השוטפת.

בהתאם להחלטה לאישור תובענה ייצוגית מיום 14/07/2019 נקבע כי : "הלכה למעשה לא התאפשר לעובדי המשיבה ובכלל זה למבקשת לבצע את קיפול הבגדים והנחתם על קולבים לאחר פינויים מתאי המדידה בישיבה וכי לא היה כיסא זמין במרחב העבודה", זאת למרות "שעל המעסיק מוטלת חובה לעצב את סביבת העבודה כך שתנאי העבודה יאפשרו ביצוע העבודה בישיבה".

עוד קבע בית הדין באותה החלטה : "לא שוכנעתי שעמד לרשות המבקשת "מושב עבודה" כהגדרתו בחוק, במתחם בו היא עובדת ומבצעת את עבודתה השוטפת, אשר יוכל לשמשה בעת החנות ריקה מלקוחות. הלכה פסוקה היא כי על המעסיק להעמיד לרשות העובד "מושב עבודה" במתחם בו הוא עובד ומבצע את עבודתו השוטפת, בעוד שלדידי העמדת כסא לרשות העובדים במחסן (אף מבלי שאדרש למחלוקת בין הצדדים בשאלה האם הועמדו מספר מספיק של מושבי עבודה במחסן), עת על העובדים לשהות בחנות, לא עולה כדי קיום חובותיה של המשיבה על פי החוק".

במקרה בו מעסיק מפר את חובותיו בהתאם לחוק הזכות לעבודה בישיבה, יכול בית הדין לעבודה לחייב את המעסיק בפיצוי שאינו תלוי בנזק בסכום של עד 20,000 ₪ ובמקרים חריגים אף יכול לפסוק בית הדין לעבודה פיצויים לדוגמא בסכום של עד 200,000 ₪.

**התכנים נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין**

קרדיט: freepik
השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

זקוקים לטיפול משפטי? השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם 

דילוג לתוכן