תפריט

דע את זכויותיך בדיני עבודה – פסק דין של משרדנו הוביל לפיצוי גדול על אי תשלום נוספות / עו"ד אבי מור יוסף

עובד קיבל פיצוי על אי תשלום נוספות בעשרות אלפי שקלים למרות קיומו של רכיב תשלום שעות נוספות גלובאלי בתלושים

בפסק דין מיום 29/03/2023 בהליך סעש 55714-11-19 מאור בוסי – ג.מ אלונה אספרסו בע"מ, קבעה כבוד השופטת ערמונית מעודד מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כי עובד זכאי לפיצוי על אי תשלום שעות נוספות בשווי עשרות אלפי שקלים למרות קיומו של רכיב תשלום שעות נוספות גלובלי בתלושי השכר שלו, זאת לאחר שקבעה כי עדותו של התובע הייתה מהימנה בעוד שהנתבעת לא הצליחה להוכיח שסיכום השכר לא היה כפי שטען התובע.

התובע הגיש תביעה בגין אי תשלום זכויותיו כדין שעיקרה הוא אי תשלום שעות נוספות כאשר הוא הציג את גרסתו לפיה רכיבי השכר שמופיעים בתלושי השכר שלו אינם אותנטיים והם אינם משקפים את סיכום השכר בינו לבין המעסיק.

כך לדוגמא בתלוש השכר של התובע בסיום העסקתו הופיע שכר בסיס של 7,172 ₪ ברוטו בלבד בעוד הסיכום בינו לבין המעסיק היה על תשלום שכר גלובלי נטו בסך 10,000 ₪ השווה לסכום של כ-13,164 ₪ ברוטו לחודש עבודה.

על מנת להשלים את שכרו של העובד לשכר נטו המוסכם פירט המעסיק בתלושי השכר של התובע רכיבים נוספים שלא הוסכמו כגון בונוס ותשלום תוספת שעות נוספות גלובליות.

לאור שכר הבסיס שהופיע בתלושי השכר של התובע, שולמו לתובע זכויותיו הסוציאליות בחסר כמו תשלום פיצוי פיטורים מופחתים ותשלומים מופחתים להסדר הפנסיוני. בנוסף וכאמור, עיקר התביעה נגע לאי תשלום שעות נוספות לתובע לרבות לאור הופעת רכיב שעות נוספות גלובליות בתלוש השכר של התובע שלא תאם את הסיכום מול העובד.

בהתאם, קבעה השופטת כי הנתבעת לא עמדה בתנאי הדין לכך שגמול שעות נוספות גלובלי יבוא במקום תשלום שעות נוספות:

"בהתאם להלכה הפסוקה, על מנת שגמול שעות נוספות גלובלי יבוא חלף תשלום עבור שעות נוספות שבוצעו בפועל  – עליו לעמוד במספר תנאים:

צורת התשלום – ובעיקר ההנחות לגבי ממוצע השעות הנוספות שהיא מהווה תמורה להן  – צריכה לבוא לידי ביטוי בהסכמה ברורה ומודעת;

שיעור הגמול צריך להיות הוגן וסביר, שישקף כממוצע את התמורה שהעובד היה מקבל מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 (להלן – חוק שעות עבודה ומנוחה);

המעסיק מנהל מעקב על היקף השעות הנוספות שהעובד עבד בפועל;

ההסכמה צריכה למצוא את ביטויה גם בהפרדה ברורה בתלוש השכר בין שכר היסוד לשעות הנוספות הגלובליות;

עמידה של כל אחד מהסכומים, שכר היסוד והשעות הנוספות הגלובליות בדרישותיה של חקיקת המגן ובפרט בחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987".

לאור קבלת עמדת התובע, קבע בית הדין כי התובע זכאי להפרשי תשלום בגין פיצוי פיטורים, הפקדות לפנסיה, אי מתן הודעה לעובד, פיצוי בגין הפקת תלושי שכר בניגוד לדין ואף פיצוי בשווי עשרות אלפי שקלים בגין אי תשלום שעות נוספות.

צריך להדגיש כי פסיקת בית הדין לעבודה בהליך זה נוגעת להרבה מאוד עובדים שלהם מופיע רכיב של תשלום נוספות גלובליות בתלוש מבלי שמתקיימים מלוא התנאים שבדין שמצדיקים קיומו של הסדר זה, שיטה שבדרך כלל נועדה לשלם את הזכויות הסוציאליות של העובדים בחסר ועובדים אלו יכולים להיות זכאים לפיצוי משמעותי בגין אי תשלום שעות נוספות.

פסק דין של משרדנו הוביל לפיצוי גדול על אי תשלום נוספות / עו"ד אבי מור יוסף
השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

עוד בנושא

זקוקים לטיפול משפטי? השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם 

דילוג לתוכן