תפריט

דע את זכויותיך בדיני עבודה – תנאים להסדר שעות נוספות גלובליות / עו"ד אבי מור יוסף

ככלל, מעסיק אינו יכול לשלם לעובד שכר גלובאלי המגלם בתוכו שעות נוספות ועליו לבצע מעקב אחר שעות העבודה ולשלם לעובד בנפרד עבור שעות נוספות.

למעשה, קיימת פסיקה לפיה קיימים מקרים בהם גם אם העובד חתם על הסכמה לפיה השכר שלו יהיה שכר גלובאלי כולל תשלום על שעות נוספות אין כל ערך להסכמה זו כיוון שהיא נוגדת את מטרת חוק שעות עבודה ומנוחה ועל המעסיק לשלם הפרשים לעובד בגין אי תשלום שעות נוספות.

להבדיל, על פי פסיקת בתי הדין לעבודה מותר לשלם תשלום גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות במקום תשלום עבור ביצוע השעות הנוספות בפועל, ובלבד שהתשלום הגלובלי משקף באופן סביר את התמורה שהיה מקבל העובד לו היה נערך תחשיב מדויק של הגמול עבור השעות הנוספות.

בפועל, ההכרה בצורת תשלום זו כלגיטימית הותנתה על ידי בתי הדין לעבודה בהתקיימות מספר תנאים שנועדו להבטיח שתשלום התוספת הגלובלית הוא אינו כסות לקיפוח זכויות העובד.

פסק הדין בעניין סעש (ת"א) 30531-09-16 אורן חזקי – שמש חי אחזקות בע"מ שניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ביום 21/06/2019 על ידי כבוד השופטת יפית מזרחי לוי סוקר את התנאים המרכזיים להיותו של הסדר שעות נוספות גלובליות לגיטימי.

בהתאם לפסק הדין, ראשית, חייבת להיות הסכמה מצד העובד להסדר זה שתכלול גם הנחה לגבי ממוצע השעות הנוספות שהוא מקבל עליהן גמול שעות נוספות גלובלי כך שהסכמת העובד לצורת תשלום זו על הנחותיה תהא מושכלת ומדעת.

שנית, שיעור הגמול צריך להיות הוגן וסביר במובן זה שנדרש כי בממוצע, וכמכלול – מקבל העובד לכל הפחות תמורה שוות ערך לזו המגיעה לו מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה . כלומר, אם יסתבר בנסיבות ענין קונקרטי כי הגמול אינו הוגן, שכן סדר הגודל של השעות הנוספות הנדרשות בפועל עולה על ההנחות של הגמול הגלובלי לא יינתן לו תוקף משפטי.

שלישית, המעסיק נדרש לעקוב אחר היקף השעות הנוספות שעבד העובד בפועל, וזאת על מנת שמטרתו הסוציאלית של החוק תוגשם ועל מנת שניתן יהא לבחון באופן שוטף את הוגנותו של גמול השעות הנוספות אל מול שעות העבודה שבוצעו בפועל.

רביעית, ההסכמה צריכה למצוא ביטוי גם בתלוש השכר, שתהא בו הפרדה ברורה בין שכר היסוד לבין גמול השעות הנוספות הגלובלי.

הסדר תשלום גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות יש לערוך בכתב על מנת לעמוד בתנאים שנקבעו בפסיקת בתי הדין לעבודה לתשלום גלובלי עבור שעות נוספות ויש ליידע את העובד בראש ובראשונה על שיטה זו של תשלום השכר בהודעה על תנאי עבודתו.

**התכנים נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין**

קרדיט: freepik
השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

עוד בנושא

זקוקים לטיפול משפטי? השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם 

דילוג לתוכן